Askıdaki İlanlar

Askıdaki İlanlar (1)

İLAN

İlçemiz  GEVREKLİ  mahallesi 155532  Sokaktaki 5 Nolu  0 ada 286 VE 287  parseldeki İLYAS EKŞİ ye  ait metruk bina ile ilgili;  İlyas EKŞİ ye ait Posta tebligatı  yapılamayıp geri döndüğünden ve adresi tespit edilemediğinden Tebligat yapılamamıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun “Yıkılacak derecede tehlikeli yapıları kapsayan 39. Maddesi” gereği Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir. ibaresine istinaden  tebligat yerine geçmek tebligat yazısı ve teknik rapor  ekte sunulmuştur. ilgililere ilanen rica olunur. 27.03.2020

25 Şubat 2020 / 19660564-115.02.12-E.981 - sayılı - İlyas Ekşi -yazı

Teknik Hayet Raporu

kaymakamlikmilliegitimkomekhastanekonyabb

Go to top