Alaylar 2 Mh. 672 / 1 vs İmar Planı Değişikliği

ASKI İLANI TUTANAĞI

            Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 gün ve 542 sayılı kararı ile ilçemiz Alaylar 2 Mh. 19K-2-A pafta 96 ada 1 parsel ile 672 ada 1 parselleri kapsayan alanda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 08.06.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

DSC 0058 1 pafta

Son Düzenlenme Pazartesi, 11 Temmuz 2016 10:23

Yorum eklemek için giriş yapın