İmar Planının 19K-1C paftasında, Alaylar 2 Mahallesi 636 ada 9, 10, 13 ve 16 parsel

İlçemiz Uygulama İmar Planının 19K-1C paftasında, Alaylar 2 Mahallesi 636 ada 9, 10, 13 ve 16 parsellerde hazırlattırılan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 gün ve 355 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

alaylar636

Yorum eklemek için giriş yapın