İmar Planının 21J-2A ve 21J-2B paftalarında, Taraşçı mahallesi 4507 parsellerle ilgili

İlçemiz Uygulama İmar Planının 21J-2A ve 21J-2B paftalarında, Taraşçı mahallesi 4507 parselde hazırlattırılan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 gün ve 262 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 

tarasci4507

Yorum eklemek için giriş yapın