Askıdaki İlanlar

Askıdaki İlanlar (2)

İlçemiz Uygulama İmar Planının 19K-4B paftasında, Hacıseyitali Mh. 38 ada 6 ve 48 parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan ve belediye meclisimizin 07.06.2018/108 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 940 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 12.10.2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. ,

Askıya çıkan plan örneği

II ETAP       

İlçemiz Uygulama İmar Planının Yenicami, Dabakhane ve Keçikapı mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu Seydişehir Belediye Meclisinin 07.06.2018 gün ve 107 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 gün ve 810 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu 20.09.2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.