Askıdaki İlanlar

Askıdaki İlanlar (3)

            İlçemiz Kavak Mahallesi Uygulama İmar Planının M27-C-21-B-4-D, M27-C-21-B-4-D, M27-C-21-C-1-A ve M27-C-21-C-1-B  paftalarında, 159 ada 1 parsel, 160 ada 1 parsel ve 161 ada 1 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 gün ve 422 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 15.05.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 15.05.2017

            İlçemiz Uygulama İmar Planının 21J-2A ve 21J-2B paftalarında, Taraşçı mahallesi 4507 parselde hazırlattırılan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 gün ve 262 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 15.05.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 15.05.2017

 

tarasci4507

İlçemiz Uygulama İmar Planının 19K-1C paftasında, Alaylar 2 Mahallesi 636 ada 9, 10, 13 ve 16 parsellerde hazırlattırılan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 gün ve 355 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 15.05.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 15.05.2017 

alaylar636