ASKI İLANI TUTANAĞI

            Belediye Meclisimizin 08.04.2016 gün ve 69 sayılı kararı ile uygun görülen İlçemiz Alaylar 2 Mh. 19K-1-C pafta 1602 ada 1 parseli kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 gün ve 488 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 08.06.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.08.06.2016

1602adapafta

Askiilan 002Seydişehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2016 gün ve 25 sayılı kararı ile uygun görülerek, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2016 gün ve 288 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilen, Alaylar 2 Mh. 20K-2-C pafta bila parselde 'Trafo' amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 03.05.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

Askiilan1 resizeSeydişehir Belediye Meclisi'nin 05.02.2016 gün ve 37 sayılı kararı ile uygun görülen, ilçemiz Kızılcalar ve Ulukapı Mh. sınırlarında, 18L-1B, 19L-4D, 19L-4C ve 18L-2A paftalarına isabet eden, Bozkır yolu güzergahında (Konya-Antalya çevre yolu kavşağından sonraki kesiminde) güzergah boyunca Karayolları kamulaştırma sınırlarına uygunluğun sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 389 sayılı kararı ile onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 04.05.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur.

 

513ada2016

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2016 gün ve 703 sayılı kararı ile ilçemiz Alaylar 2 Mh. 19K-1-B pafta 513 adadaki tüm parselleri kapsayan alanda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylandığı bildirilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 30.06.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve kurumumuz internet sayfasında da duyurulmuştur. 30.06.2016

Sayfa 3 / 3