2019-2020 Eğitim Desteği Başvuru Kılavuzu İLKOKUL – ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN

A – EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

1-     2019 – 2020 Eğitim yılında T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim veren resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve lise okullarında kayıtlı eğitime devam eden öğrenciler,

2-     Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan 31 ilçe ve mahallelerde ikamet eden, örgün eğitim veren resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve lise okullarında öğrenim gören öğrencileri,

3-     İl dışında okuyan öğrenciler; Aileleri Konya Büyükşehir Belediyesi il sınırları içinde ikamet eden ve 8.Sınıf LGS sınavına göre Türkiye geneli % 0,1 dilimde olan öğrenciler.

4-     İl dışından gelen öğrenciler; 8.Sınıf LGS sınavına göre Türkiye geneli % 0,1 dilimde olan ve Konya il sınırları içindeki okullarda eğitim gören öğrenciler,

B – EĞİTİM DESTEĞİ KATEGORİLERİ

1-     Öksüz (Anne vefat),Yetim (Baba vefat) olan öğrenciler,   

2-     Şehit veya Gazi çocuğu olan öğrenciler,   

3-     %40 ve üzeri engelli raporu olan öğrenciler,  

4-     Anne babası mahkeme kararıyla ayrı(boşanmış) olan öğrenciler,

5-     8.Sınıf LGS sınavına göre Türkiye Geneli % 0,1 dilimde olan öğrencilere

C- EĞİTİM DESTEĞİ MÜRACAATLARI NEREYE NASIL YAPILIR

1-     Öğrenci yada veliler www.konya.bel.tr web sitesinden online müracaatlarını yaparlar,

2-     İnternet işlemi yapamayanlar eğitim gördükleri okullarında kayıtlarını okul yetkililerine yaptırabilirler,

 D- MÜRACAATTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-     Yanlış, hatalı, eksik, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara Eğitim desteği verilmez.

2-     Bu müracaatla ödenecek Eğitim Desteği 2019-2020 Eğitim- öğretim yılı için geçerlidir.

3-     Geçtiğimiz dönemlerde eğitim desteği verdiğimiz öğrenciler bu dönemde de alabilmeleri için ilan edilen tarihlerde www.konya.bel.tr adresimizden bilgi güncellemelerini yapacaklardır.

4-     SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda), Meram Sevgi Evlerinde ve Kim-sev Yetiştirme Yurdunda ikamet eden ancak sadece Eğitim desteği kriterlerinden birine sahip  öğrenciler başvurabilir. 18 yaşından gün almamış öğrencilerin kayıtları ilgili kurumdaki resmî olarak yetkilendirilmiş kişiler tarafından yaptırılır ve bankamatik kart ve şifreleri ancak bu yetkili kişilere teslim edilir.

5-     Öğrencilerin “Eğitim Desteği” almak istemediklerine dair dilekçe vermeleri veya sözlü beyanları halinde bu taleplerine istinaden Eğitim Desteği kesilir. Kendi isteği ile Eğitim Desteği almaktan vazgeçenlere tekrar aynı Eğitim –öğretim yılı içinde tekrar talep etmeleri halinde “Eğitim Desteği” verilmez.

 

E- EĞİTİM DESTEĞİNİN İPTALİ, PASİF EDİLMESİ, İADE DURUMLARI

1-     Eğitim Desteğinin verilmeye başlandığı tarihten itibaren ardışık üç ay içinde Merkez (Selçuklu – Meram – Karatay) ilçe okullarına devam eden öğrencilerin velayet sahiplerinden bankamatik kartını almayan ve paralarını kurumumuz tarafından açılan Vakıfbank hesabından çekmeyenlerin “Eğitim Destek”leri iptal edilir.

2-     Merkez ilçe dışındaki (Selçuklu – Karatay – Meram hariç) okullara devam eden öğrencilerin eğitim desteğinin verilmeye başlandığı tarihten itibaren ardışık üç ay içinde velayet sahibi adına PTT hesabına yatırılan paralarını çekmeyenlerin yapılan ödemeleri belediye hesabına geri döner, belediye hesabına geri dönen paralar veli ya da öğrencinin tekrar talep etmesi durumunda geri ödeme yapılmaz.

3-     Eğitim Desteği Komisyonunun iptal kararı veya eğitim desteği verilemeyecek herhangi bir sebepten pasif edilen öğrenciler, takip eden aylarda öğrencinin velayet sahibi “Eğitim Desteği” tekrar talep ederse “Yeni Kayıt”olarak değerlendirilir ve gerekli belgeleri yeniden güncel olarak teslim etmek durumundadır.

4-     Alınan belgeler geri verilmez

5-     Eğitim Desteği üzerindeki tasarruf sadece “Eğitim Desteği” uygun görülen öğrenci tarafından kullanılabilir. Başkasına devredilemez.

F- EĞİTİM DESTEĞİ VERİLEMEYECEK ÖĞRENCİLER:

1-     Büyükşehir Belediyesinin hizmet verdiği Konya il sınırı dışındaki ilkokul, ortaokul ve lise okullarına devam eden öğrencilere,

2-     Mezun olan ve herhangi bir nedenle okulla ilişiği kesilen öğrencilere,

3-     Yabancı uyruklu öğrencilere,

4-     Kayıt donduran öğrencilere,

5-     Okuldan uzaklaştırma veya yüz kızartıcı bir suçtan ceza almış öğrencilere

6-     Eğitim Desteği Başvuru Şartlarından birisini“ taşımayan öğrencilere

7-     Açık öğretim, Çıraklık Eğitim Merkezi, Ana Sınıfı, İş Eğitim Merkezi, Özel Rehabilitasyona devam eden, Kuran kursu vb kurslarda, örgün eğitim öğrencisi olmayan öğrencilere,

8-     Veliler beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Yanlış bilgi verildiği, öğrencinin okul yönetiminden okuldan uzaklaştırma cezası aldığı veya okulla ilişkisinin kesildiği, sabıka kaydı tespit edildiği, evrakların teslimatı ve ödemeler sırasında öğrencinin görevlilere karşı gayri ahlaki bir davranışta bulunduğu ve bunun zabıta kaydı ile tevsik edildiği hallerde, öğrencilerin 2019 - 2020 Eğitim Desteği sonuçlarına ilişkin kendisi ile ilgili uygun görülen durumlar geçersiz sayılan öğrencilere “Eğitim Desteği” verilmez.

 

G- BELGE TESLİMLERİ

1-     Yeni kayıt öğrencilerden İstenilen Belgeler www.konya.bel.tr web sitemizden müracaat yaparken sisteme yüklenilecektir. Kaydı yapmaya başlamadan önce sizden istenilen belgeleri (PDF JPG PNG GİF) 2MB’ tan büyük olmayacak şekilde bilgisayarınızda hazır bulundurunuz.

2-     Başvuru esnasında belgesi yüklenmeyen kayıtları geçersiz sayılacaktır.

3-     İstenilen belgeler haricinde yüklenilen dosyalar olması halinde başvuru  geçersiz sayılacaktır.

4-     Geçen yıl eğitim desteği alan öğrenciler, bilgilerini sistemden güncelleyeceklerdir. Her hangi bir belge talep edilmeyecektir.

H- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

1-     Eğitim desteği verilen kategorilerde istenilen belgeler sisteme yüklenir.

2-     Sisteme yüklenilen belgeler eğitim komisyonu tarafından değerlendirilir,

3-     İbraz edilen bilgiler ile istenilen belgelerde eksiklik olmayan öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim dönemi içinde Kasım-Haziran aylarında 8 ay süre ile Eğitim desteği ödemeleri yapılır.

4-     Değerlendirme sonuçları www.konya.bel.tr adresimizden ilan edilir. SMS ile veli iletişim telefonlarına bilgi mesajı gönderilir.

5-     Merkez Selçuklu, Meram, Karatay öğrencilerinin ödemeleri kendi adlarına basılan Vakıfbank Kartları ile yapılır

6-     Merkez Selçuklu, Meram, Karatay ilçeleri haricindeki diğer ilçe okullarında okuyan öğrencilerin ödemeleri Veli TC’lerine PTT ye yatırılır.

7-     Eğitim desteği ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırıldığı zaman velilerin cep telefonlarına SMS ile bilgilendirme yapılır.

I- GEÇEN YILDAN EĞİTİM DESTEĞİ ALAN ÖĞRENCİLERDEN GÜNCELLEME İÇİN  İSTENİLEN BELGELER:

1-     Geçen yıldan Eğitim Desteği alan öğrenciler www.konya.bel.tr adresinden müracaat tarihleri içerisinde Bilgi güncellemelerini yaparlar. Öğrencilerin aktif öğrenci bilgileri Milli eğitim ile yapılan protokol gereği MEB E-Okul bilgi sisteminden online alınır. Bilgilerini güncelleyen öğrencilerden belge talep edilmez.

2-     Geçen yıldan Eğitim Desteği alan %40 ve üzeri engelli rapora sahip olan öğrencilerden, rapor süresi bitmiş olan öğrenciler %40 ve üzeri engelli oranını ve süresini belirten heyet onaylı yeni hastane raporunu bilgi güncelleme esnasında sisteme yüklerler.

3-     Bilgi güncellemesini yapmayan öğrencilere 2019-2020 eğitim dönemde ödeme yapılmaz.

 

J- YENİ KAYIT DURUMUNDA OLAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLEN  BELGELER:

YETİM, ÖKSÜZ VE ŞEHİT ÇOCUĞU OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN:

1-     Öğrenci belgesi

2-     Öğrenci adına Açıklamalı Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği

3-     Anne Baba her ikisi de vefatlar için Resmi Vasilik mahkeme kararı fotokopisi veya Resmi Vasinin diğer kişilere verdiği Noter Vekâletname Belgesi fotokopisi. 

ANNE BABASI MAHKEME KARARIYLA AYRI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN:

1-     Öğrenci belgesi

2-     Öğrenci adına alınmış Nüfus Kayıt Örneği veya velayetlerinin kendine ait olduğunu ve  Nafaka bağlandığını beyan eden onaylı mahkeme kararı belgesi

3-     Para çekme işlemini yapacak velayet sahibinin T.C. kimlik fotokopisi önlü arkalı

 % 40 VE ÜZERİ ENGELLİ RAPORUNA SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN:

1-     Öğrenci belgesi

2-     %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olan öğrenci için  heyet onaylı hastane raporu

3-     Para çekme işlemini yapacak velayet sahibinin T.C. kimlik fotokopisi önlü arkalı

Engelli öğrenci kayıtlarının değerlendirmesini; 20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA 30692

Sayılı Resmi gazetede yayınlanan ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM DEĞERLENDİRMESİ   HAKKINDA YÖNETMELİK’gin Madde 8 f bendinde yer alan karara göre değerlendirme yapılır.  f) Kurula gelen bilgi, belge değerlendirilir ve gereği hâlinde çocuk da kurula davet edilerek Ek-3’te yer alan tabloya göre özel gereksinim durumu rapora yazılır. Raporda engel oranı yazılmaz. Özel gereksinim düzeylerinin engel oranları ile ilgili mevzuatla uyumunda Ek-3’te yer alan tablo kullanılır.

Resmi gazete yayınını görmek için tıklayınız :http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-1.htm

 Değerlendirme yapılan EK-3 belgesi

 

MEVZUATLA UYUM ARANDIĞINDA KULLANILACAK TABLO EK 3 

Özel Gereksinim Kodu

Özel Gereksinim Düzeyi 

Engel Oranı(%) 

1

Özel gereksinimi vardır (ÖGV) 

20-39

2

Hafif düzeyde ÖGV 

40-49

3

Orta düzeyde ÖGV 

50-59

4

İleri düzeyde ÖGV 

60-69

5

Çok ileri düzeyde ÖGV 

70-79

6

Belirgin özel gereksinimi vardır(BÖGV) 

80-89

7

Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV) 

90-99

 

GAZİ ÇOCUĞU OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN:

1-     Öğrenci belgesi

2-     Gazi Kimlik belgesi

3-     Para çekme işlemini yapacak velayet sahibinin T.C. kimlik fotokopisi önlü arkalı

 

 

LGS 8.SINIF SINAVI SONUCUNA GÖRE BAŞARI SIRASI "TÜRKİYE GENELİ " %0,1'LİK DİLİMDE OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN:

1-     Öğrenci belgesi

2-     8.Sınıf LGS Sınav Sonuç Belgesi (Türkiye Geneli " %0,1'lik dilimde olan öğrenciler için) internet çıktısı

3-     Para çekme işlemini yapacak velayet sahibinin T.C. kimlik fotokopisi önlü arkalı