İklim ve Coğrafya

Seydişehir, İç Anadolu Bölgesinde Konya İli’ne bağlı bir ilçedir. Konya’ya 85 km. uzaklıkta olup, 37,7 kuzey enlemi, 31,57 doğu boylam derecelerindendir. Denizden yüksekliği 1123 m.dir.

Seydişehir, doğuda Konya ve Çumra, Güneyde Bozkır ve Akseki, kuzeyde Beyşehir ile çevrilidir. İlçe sınırlarının kapladığı alan 2219 km2 dir.

Seydişehir’in batı kesiminden başlayıp güneye doğru uzanan Toroslardan olan Küpe Dağı, güneyde zengin Boksit yataklarının bulunduğu Gidengelmez Dağı ile devam eder. Kuzeybatıdan Güneydoğuya, Suğla Gölüne kadar olan arazi ovalıktır.

Seydişehir’in iklimi, yazları sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Kara ikliminden Akdeniz iklimine geçiş özellikleri taşır. Seydişehir’de yıllık ortalama yüksek sıcaklık 24.01 oC, yıllık ortalama düşük sıcaklık –1.85 oC’dir. En sıcak ay 35.4 oC ile Ağustos, en soğuk ay ise –17.4 oC ile Mart ayıdır. Yine en yağışlı ay Mart, en kurak ay ise Ağustos ayıdır. Yıllık sıcaklık ortalaması 12 oC, yağış ortalaması ise 900 kg/m² dir. Yıllık ortalama nispi nem oranı % 64.05’dir. Hâkim rüzgâr yönü, güneydoğu ve kuzeybatıdır. Seydişehir 4. Derecede deprem bölgesinde yer almaktadır.

Seydişehir İlçesi Küpe Dağı’nın eteğinde kurulmuştur. Kentin batı ve güneybatısını çevreleyen Küpe Dağı’nın yüksekliği 2551 m ye ulaşır. Güneydeki dağlar ise Toroslara aittir. Küpe Dağı eteklerinde çok sayıda pınar ve kaynak çıkmaktadır. Kentin çevresini oluşturan bu yüksek dağlar, Seydişehir’de değişik bir estetik siluet oluşturmaktadır. Ayrıca kentin içinde rekreatif (eğlendirici, hoş vakit geçirici) amaçlı kullanılan Pınarbaşı, Kuğulu ve Beldibi Göletleri, suyunu Küpe Dağındaki kaynaklardan almakta olan doğal güzelliklerdir.

Ankara-Konya-Antalya karayolu ile Türkiye’nin her yerine bağlantı sağlanmıştır. Şu anda İlçe Konya’ya 85 km., Antalya’ya 208 km., Manavgat’a 135 km. mesafededir. Seydişehir Bozkır’a 50 km, Ahırlı’ya 37 km, Yalıhüyük’e 31 km, Beyşehir’e 36 km mesafededir.

 İlçemiz genelinde Köy Hizmetlerine bağlı 217 km. köy yolu ağı bulunmaktadır. Bunlardan 31 köy yolunun tamamı olan 156 km.lik bölümü asfalt, mahalle ve yaylalara ulaşım sağlayan yolların ise 17 km. si stabilize, 38 km. si tesviye, 6 km.lik bölümü ise ham yol şeklindedir.

Yine İlçemiz genelinde Karayollarına ait toplam 135 km. yol ağı bulunmaktadır.