Nüfus Durumu

Seydişehir ilçesi 55 mahalle dahil 2018 Yılı Nüfüsü 64.648 dir.

 

Seydişehir ilçesi nüfusu 2018 yılı itibariyle 64.648 olup, Konya nüfusunun %3,19’unu oluşturmaktadır. İlçe nüfusunun %62’si ilçe merkezinde, %38’i ise kırsal alanda yaşamaktadır.

İlçe Nüfus Durumu ve 2023 Projeksiyonu

YILLAR Seydişehir İlçe Nüfusu Nüfus Oranları

İlçe

Merkez

Nüfus

İlçe

Köy

Nüfus

İlçe

Nüfusu

Konya

Toplam

Nüfus

İlçe Nüfusu/ Konya Nüfusu

(%)

TR52

Bölge

Nüfusu

İlçe Nüfusu/

TR52 Nüfusu

(%)

2008 38.487 25.656 64.143 1.969.868 3,26 2.200.013 2,92
2009 39.267 25.077 64.344 1.992.675 3,23 2.224.547 2,89
2010 39.864 24.430 64.294 2.013.845 3,19 2.246.478 2,86
2020 46.832 19.278 66.110 2.311.728 2,86 2.569.126 2,57
2023 49.246 17.766 67.012 2.439.798 2,75 2.708.716 2,47

*TÜİK ( 2008-2009-2010 ADNKS)

İlçe nüfusunun 2023 yılında %4,2 oranında artış göstereceği beklenmektedir. İlçe merkezi nüfusunun oranının ise %73’e çıkacağı tahmin edilmektedir. İlçe nüfusunun Konya nüfusuna oranı %3,19’dan %2,75’e düşmektedir.

 

 

İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı ve 2023 Projeksiyonu

YILLAR

Seydişehir İlçe Nüfusu

Yaşa Göre (%)

Konya İl Nüfusu

Yaşa Göre (%)

TR52 Bölge Nüfusu

Yaşa Göre (%)

0-14 15-64 65 Üstü 0-14 15-64 65 Üstü 0-14 15-64 65 Üstü
2008 23,80 66,90 9,30 27,46 65,55 6,99 27,36 65,48 7,16
2009 23,33 67,09 9,58 27,18 65,67 7,15 27,06 65,62 7,32
2010 23,09 66,98 9,92 26,83 65,77 7,40 26,69 65,74 7,57
2020 23,41 66,99 9,60 27,30 65,93 6,77 27,19 65,88 6,93
2023 23,41 66,99 9,60 27,33 66,00 6,67 27,23 65,94 6,83

*TÜİK ( 2008-2009-2010 ADNKS)

İlçe nüfusunun %66,98’i 15-64 yaş grubunda, %23,09’u 0-14 yaş grubunda ve %9,92’si 65 yaş üstü grubunda yer almaktadır. 2023 yılında yaş gurupları dağılımında çok fazla değişiklik olmayacağı tahmin edilmektedir.