Tarihçe

Klasik Antik Çağlarda Seydişehir’de Amblada, Vasada, Arvana, Elita, Dalisandus gibi klasik şehirlerin varlığı belirlenmektedir.
1970 yılında yapılan kazılarda İlçemiz Bostandere Kasabası yakınlarında Roma Devri Anfi Tiyatrosu kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Seydişehir’in Horasanlı Seyit Harun Veli tarafından 1310 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir.


Eşrefoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devletinin bir parçası olarak, Seydişehir Bölgesi'ni de kapsayacak şekilde 1327 Moğol istilasına kadar hayatiyetini sürdürmüştür. Daha sonra Seydişehir, yine bu bölgede hüküm süren Hamidoğulları Beyliğine bağlı küçük bir kasabadır.
14. y.y.’ın sonlarına doğru bu bölgede hayatiyetini sürdüren Karamanoğlu Beyliği ile Osmanlılar komşu olmuşlardır.


Osmanlı Padişahı Murad Hüdavendigar’ın kızı Melek Hatun ile Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey evlenmiş ise de, iki hükümranlık arasındaki gerginlik devam etmiş ve Osmanlılar 80.000 altın ödeyerek Seydişehir, Akşehir, Beyşehir yöresini satın almışlardır.
Fatih Sultan Mehmet devrinde ise kesin olarak aralarındaki ihtilafa son verilmiş ve Seydişehir Osmanlı topraklarına katılmıştır. Seydişehir 1871 yılında belediye ve 1915 yılında ise İlçe olmuştur.


Cumhuriyetin ilanında 3110 kişi olan nüfusumuz 1965 yılında 6683 iken, Alüminyum Fabrikasının İlçemizde kurulma aşamasından itibaren hızla yükselmiş ve 2000 yılında şehir merkezi 48487, İlçe toplam nüfusu da 85541 rakamına ulaşmıştır.